Sådan ledninger lys

  • Sluk strømmen: Sluk for hovedstrømmen ved sikringsboksen.
  • Identificer ledningerne: Faseledning (brun) Nulleder (blå) Jordledning (grøn/gul)
  • Forbind ledningerne:

Forbind den brune ledning fra lampen til fase terminalen.

Forbind den blå ledning fra lampen til neutral terminalen.

Forbind den grøn/gule ledning fra lampen til jord terminalen.

  • Test forbindelsen:

Hvis lampen lyser, skal du slukke for strømmen igen og fortsætte med installationen.

Hvis lampen ikke lyser, kan der være et problem. Kontakt os for at få hjælp, før du fortsætter. Send en e-mail: contact@lassola.dk

  • Fastgør monteringsbeslaget: Marker borehullerne i loftet. Bor huller og indsæt vægpropper. Fastgør monteringsbeslaget med skruer.
  • Monter lampen: Monter lampen på beslaget og stram eventuelle skruer.
  • Gendan strømmen: Tænd for hovedstrømforsyningen igen, og nyd din nye belysning.
Sådan installeres væglampe
Sådan installeres hængelampe
Sådan installeres loftslampe
Sådan installeres udendørs landskabslys

Sådan styres flere farver

Sådan bruger man en kontakt til at styre en tre-farvet lys
Sådan bruger man fjernbetjening til at betjene dæmpbart lys

IP Vandtæt og Sol

Introduktion af IP-værdi vandtæt værdi
Introduktion af sollys varighed